TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 25.5.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§ EU:n yleinen tietosuoja-asetus

REKISTERINPITÄJÄ
Kauneushoitola Rosmarinus
Asemakatu 7 (sisäpiha)
24100 Salo
p. 02-7313103
Y-tunnus 1386583-9

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yrittäjä Mirja kataja
p. 02-7313103
rosmarinus@sposti.net

REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Aika24-palvelun asiakasrekisterin käyttötarkoitus on Aika24-palvelun asiakasrekisterin luominen ja käyttäminen asiakkaiden palvelemiseksi sekä asiakkaiden ajanvarausten arkistointi ja välittäminen Kauneushoitola Rosmarinukselle. Tietoja voidaan käyttää myös Aika24-palvelun toiminnan kehittämiseen ja anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin.

Kauneushoitola Rosmarinuksen asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden tavoittamiseen tarvittaessa hoitojen välillä. Rekisteriä voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut siihen luvan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Aika24-palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:
– nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– tiedot palvelun kautta tehdyistä ajanvarauksista

Kauneushoitola Rosmarinuksen asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:
– nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– yleisluontoinen kuvaus asiakkaan ihonhoitotottumuksista
– tiedot asiakkaan ostamista ihonhoitotuotteista
– suostumus / kieltäytyminen saada suoramarkkinointia

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
– Aika24-palvelun asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ajanvarauksen ja/tai rekisteröitymisen yhteydessä (osoitteessa https://aika24.fi/ajanvaraus/20049)
– Kauneushoitola Rosmarinuksen asiakasrekisteritiedot saadaan asiakkaalta itseltään hoitokäynnin yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Aika24-palvelun asiakasrekisterin henkilötietoja luovutetaan ajanvarauksen yhteydessä Kauneushoitola Rosmarinukselle tai Kauneushoitola Rosmarinuksen tiedustellessa rekisteröityneen henkilön ajanvaraukseen liittyviä tietoja esimerkiksi epäselvissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta muille kuin Kauneushoitola Rosmarinukselle sen ja rekisteröityneen välisen sopimuksen täyttämisen vuoksi. Kauneushoitola Rosmarinuksen asiakasrekisterin tietoja ei luovuta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Kummankaan rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti pääsääntöisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Aika24-palvelun ja Kauneushoitola Rosmarinuksen asiakasrekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot em. rekistereistä sekä pyytää poistamaan hänet suoramarkkinoinnin piiristä. Rekisterin tarkastus- tai poistopyynnön voi esittää henkilöllisyystodistusta vastaan osoitteessa Kauneushoitola Rosmarinus, Asemakatu 7 (sisäpiha), 24100 Salo

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakassuhdetta palveluntarjoajan ja Aika24 Oy:n välillä. Tällöin palveluntarjoajalle annetaan riittävät käyttöoikeudet kuluttaja-asiakastietojen, esimerkiksi asiakaskorttien, muuttamiseksi. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Palvelun tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.