ARVOSTUS

Arvostan sinua ihmisenä sekä yksilönä ja haluan kohdat sinut yksilöllisesti.
Kuulen ja kuuntelen sinua. Olen sydänalaa myöten läsnä kohtaamisissamme.
Välitän aidosti toiveistasi. Olemme lähimmäisiä toisillemme.

LUOTTAMUS

Kehitän itseäni kosmetologina ja ihonhoidon asiantuntijana kouluttautumalla säännöllisesti, jotta sinä saat parasta mahdollista hoitoa. Pyrin täyttämään odotuksesi hyvästä hoidosta.
Pysyn kehityksessä mukana seuraamalla, tarkastelemalla, arvioimalla ja myös kyseenalaistamalla kriittisesti alan trendejä ja kehittymistä. Voit luottaa siihen, että olen utelias uutta kohtaan, arvostaen perinteistä tietoa ja taitoa sekä pyrkien löytämään aina uusia ratkaisuja sinulle.
Lupaan sitoutua yhteistyöhömme ja osallistua vuorovaikutukseemme aidosti. Lupaan olla luottamuksesi arvoinen.

TURVALLISUUS

Kaikki käyttämäni tuotteet ja hoitomenetelmät ovat turvallisia sinulle ja minulle
Olen tietoinen alani turvallisuussäännöksistä sekä allergiariskeistä. Kaikki hoitoihin, menetelmiin ja tuotteisiin liittyvät valinnat teen ajatellen myös turvallisuutta.
Haluan, että voit olla asiakkaanani turvallisin mielin.